testblad blogg


Trilogin om Edna


Vad hände med dem som sorterades bort när det svenska folkhemmet byggdes? De som inte
uppfyllde normerna.

Vad är egentligen normen i Sveriges 1930-tal?

Och vad händer i huvudet på en person som blivit stämplad och utstött ur gemenskapen?faktaruta1besk

1929


Vi följer Edna Persson, 15 år med konstnärsdrömmar, från sommaren 1929. Europa repar
sig efter det stora kriget och börskraschen har ännu inte inträtt. Mamma Matilda, pappa
Sven-Olof och storsystern Greta kämpar för sin överlevnad i det lilla samhället Stuva Kyrkby.

Men nu ska framtidens Sverige glänsa. Den nya utvecklingen. Den nya hälsan.
Bort med gamla lort-Sverige, in med det rena, fräscha. Framtiden är här. Alla ska vi hjälpas åt.
Och samhället måste skyddas mot störande element. Doktor Nordström har en klinisk agenda.
faktaruta 2 besk

1-0609-3109


Krokitlektionen 6.12

Klicka på uppläsningen

pensel1 f_0455
Enligt 1924 års barnavårdslag skulle den offentliga barnavården ges tydliga normativa inslag, genom att prästen som ansågs stå för moral och etik skulle ingå i barnavårdsnämnden, vid sidan av läkaren och läraren. I och med detta reglerades den sociala kontrollen och härigenom kunde kyrkoherden tillsammans med folkskoleläraren och provinsialläkaren hålla uppsikt över barnen för att till exempel se till att inget ”uteliv” på kvällarna eller andra osedliga vanor förekom.
En konfirmationspräst kunde ansöka om sterilisering av den unga konfirmanden, då hon var ”för livlig”.
Ett fattighus kunde ansöka om sterilisering då den kvinnliga inhysingen var besvärlig.

Vem definierar normen? Vem har tolkningsmonopol? Quis custodiet ipsos custodes?

Rektorskan Desirée Lifvenbladh är Stuva Kyrkbys ”leading lady.” Hon bidrar med kultur och bildning till den gudsförgätna lilla hålan. Det är en ynnest att bli inbjuden till hennes brigdeaftnar eller coctailpartyn.
Hon ställer höga krav på sina barn. Ragnar lyckas alltid smita undan, så nu gäller det att Sigrid vinner tävlingen som ska sätta Stuva på Sveriges kulturkarta.


gul räv2Traditionellt sett är kvinnan objektet. Vänder man på rollerna, skapas oordning. Myndigheterna vet det.
Och Sillstryparns pojk vet det. Ernst.

ernstmanLäkarnas bedömning grundade sig ofta på andras uppfattningar om kvinnornas beteende och sociala situation. Byskvaller och uppgifter från anhöriga, skollärare och kyrkoherdar.
Mot den ”normala” bilden av kvinnan som ett sinnligt naturväsen och moraliskt föredöme ställdes den ”sexuellt opålitliga” kvinnan.
Utifrån dessa föreställningar kunde sådana kvinnor som exempelvis talade öppet om relationer och sexualitet eller kvinnor som synts på dansbanor eller överhuvudtaget i manligt sällskap, bedömas såsom ”sinnesslöa” och ”hållningslösa”.
Sinnesslöheten var till synes en diagnos som mer kom att handla om normöverträdelser än om psykisk utvecklingsstörning.
De diffusa och subjektivt tolkade lagarna tillät en grogrund för ett angiverisystem baserat på avundsjuka, illvilja eller maktmissbruk.

gul skvaller 1

gul skvaller 2

gul skvaller 3


I Sverige steriliserades cirka 63.000 människor under de 40 år steriliseringslagarna var i kraft.
Närmare 95% av dessa var kvinnor.
Sterilisering kan i detta sammanhang ses som ett slags ”korrigering” av kvinnornas sexuella beteende och ”vanart” som påstods skapa negativa konsekvenser för samhället.

Alva Myrdal ställde frågan om välfärdens fördelningspolitik på sin spets. För att komma i åtnjutande av välfärden måste man uppfylla vissa krav på anpassning eller inordning, med samhällets gemensamma bästa som mål.

Begreppet ”sinnesslö” var här mer explicit präglat av kulturella och sociala värderingar och ur medicinsk synpunkt betraktades ”sinnesslöa” knappast som sjuka.
Omdömena om sinnesslöhet utgick i första hand från socialt beteende snarare än egenskaper.


edna porträtt besk


Edna försvinner. Man har skyddat samhället.


_____________________________________________________________________________________


1939


Greta är lämnad kvar. Greta och mamma. Vardagen är tung att klara av. Mamma är så dålig. Tänk om det kunde, precis som i sagorna, dyka upp en ädel riddare på sin vita springare och rädda henne. Rädda henne och mamma ...

Kvinnligt och manligt del 1 9.11
Kvinnligt och manligt del 2 7.13
Klicka på uppläsningen.


greta__________________________________________________________________________________________


1959


Nästan trettio år efter att de tog henne. 10.767 dagar.
Edna återvänder hem till det lilla samhället Stuva Kyrkby. Hon är nu ensam och stämplad
av utanförskap. Som enda vän har hon katten Buster, en gåva från storasystern Greta. Det förflutna härjar i hennes drömmar och hon tar till flaskan för att döva smärtan.

Doktor Nordström härskar fortfarande och följer den tekniska utvecklingen enligt medicinalstyrelsen,
men nya influenser är på intågande. Den unge Tore Strand som studerat psykonanalys vinner, irriterande nog, territorium bland patienterna. Inte har han vett att klä sig heller, manchesterkavaj och mockaskor!Mardröm 2.05
Vaken 3.57


Klicka på uppläsningen.

hål i huvudet katten buster

En ny grupp som kommit på kant med samhället är raggarna. Provocerande ungdomar med oljigt utseende som glider runt i motorfordon. De bullrar och väsnas och skrämmer varje vettig mänska. De låter henne inte vara ifred, trots att hon försöker göra sig osynlig.
Men pressar man en människa som redan förlorat allt, finns ingen botten. Plötsligt knäpper det till och förnuftet dunstar bort. Som gas. Då får man skylla sig själv.
Det går överstyr. Björnsaxar och molotovcoctails är elaka ting.


Raggen-64ronnyeriksson-3


Raggarna 7.05

Klicka på uppläsningen


SAM_3712


_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________


Reservbilder
2.

3


Alfred besk


lakare2


dsc_0228_400x6024511657-fngstsax-18-1900-tal_300