Liten översikt för dräktmode

På kunders förfrågan visar vi åter denna tabell, samt inspirationbilder från våra utställningar på Skokloster Slott.

Att kategorisera historiska kostymer är svårt.
Många dräktbruk kunde förekomma parallellt eller dröja sig kvar i vissa kulturer, samtidigt som det förändrades eller försvann på andra ställen.
I tider med sämre kommunikationer, kunde skillnaden mellan stad och landsbygd vara stor.

Denna utställning är ett axplock som visar olika exempel att klä sig genom tiderna.
Alla tidsangivelser får ses som ungefärliga, och det skiljer sig även åt geografiskt.

gotisk medeltid 1200-1350
burgundisk medeltid 1350-1480
tysk renässans 1510-1550
spansk renässans 1550-1600
Fransk-engelsk renässans 1580-1620
tidig barock 1620-1650
Hög barock 1650-1675
klassisk barock 1675-1715
rokoko 1730-1770
fransk nyklassicism 1770-1793
engelsk nyklassicism 1770-1793
förfranskad engelsk nyklassicism     1770-1793
directoire 1795-1804
empire 1804-1815
biedermeier 1820-1850
nyrokoko 1840-1870
stilblandning 1870-1890
jugend 1890-1910
nyempire 1910-1915
avdelning 1200-1500
Avdelning 1200-1500


avdelning 1500-1600
Avdelning 1500-1600

avdelning 1600-1700
Avdelning 1600-1700

avdelning 1800-1900
Avdelning 1800-1900

1 medeltid allmoge herr 2 medeltid allmoge dam
Medeltid, allmoge herr Medeltid, allmoge dam
3 gotisk medeltid, riddare 4 gotisk medeltid
Gotisk medeltid, riddare Gotisk medeltid


5 burgundisk medeltid, doublet 6 burgundisk medeltid
Burgundisk medeltid, doublet Burgundisk medeltid

7 burgundisk medeltid2 8 spansk renässans
Burgundisk medeltid Spansk renässans

9 tysk renässans, chaube 10 italiensk renässans
Tysk renässans Italiensk renässans

11 spansk renässans, barn 12 fransk-engelsk renässans
Spansk renässans, barn Fransk-engelsk renässans


13 barockhatt, renässanshätta, tudorkorsett
Barockhatt, renässanshätta, tudorkorsett


14 tidig barock, stormaktstid 15 tidig barock, stormaktstid2
Tidig barock, stormaktstid Tidig barock, stormaktstid

16 tidig barock, stormaktstid 3 17 klassisk barock
Tidig barock, stormaktstid Klassisk barock

18 rokoko, korsetter och pocher
Rokoko, korsetter och pocher

19 klassisk barock 2 20 rokoko, polonaise
Klassisk barock Rokoko, polonaise

21 rokoko, robe francaise
Rokoko, robe française
22 rokoko, tricorne och damhatt 23 fransk nyklassicism, engelsk nyklassicism
Rokoko, tricorne och damhatt Fransk nyklassicism, engelsk nyklassicism

24 empire 25 empirehatt
Empire Empire, damhatt

26 nyrokoko dam, biedermeier herr
Nyrokoko dam, biedermeier herr


27 nyrokoko, krinolin
Nyrokoko, krinolin

28 stilblandning, turnyr 29 stilblandning, turnyr bak
Stilblandning, turnyr Stilblandning, turnyr bak

30 jugend
Jugend